شبهه شناسی آموزش مجازی راهنمای مقایسه ای ایمان کلاس

برچسب: سیر مطالعاتی

درباره سیر مطالعاتی

یکی از موفقیت های افرادی که در دوره های آموزشی مجازی ما شرکت می کنند، این است که علاوه بر فراگیری محتوای درس های کلاس ها، مطالعات خود را نیز در موضوع مربوط به کلاس تکمیل نمایند. به همین دلیل آموزشگاه مجازی اندیشه، در تدوین سیر مطالعاتی های گوناگون فعالیت های گسترده ای کرده است. به طوری که بیش از… Read more →