شبهه شناسی آموزش مجازی راهنمای مقایسه ای ایمان کلاس

برچسب: شبهه شناسی

کلاس مجازی پاسخ به شبهات

دوره آموزشی شبهه شناسی

هم پاسخ شبهات خود را بگیرید و هم به شبهات دیگران جواب بدهید.. دوره شبهه شناسی  برای سومین بار متوالی دوره شبهه شناسی برگزار می گردد  دوره شبهه شناسی از دو کلاس جداگانه تشکیل شده است: ۱- کلاس اول: مبانی شبهه شناسی: در این کلاس نه جلسه ای مبانی و اصول و قواعد پاسخ به شبهات به شما آموزش داده می… Read more →